Berichtenverkeer en declaratie – Collabris

Het iWMO, iJW, iZVW en iWLZ berichtenverkeer is inhoudelijk voor zorgaanbieders vaak lastige materie. Qurentis biedt via Collabris (iWLZ, iJW, iZVW en iWMO) een oplossing waarmee u uw berichtenverkeer eenvoudig kunt afhandelen en nauwkeurig kunt monitoren. 

Collabris is nadrukkelijk meer dan alleen een toepassing voor het vastleggen van MAZ en MUT berichtgeving, het is een compleet platform voor ketenintegratie in de zorg. 

Collabris is in basis een productie registratie systeem. De cliëntgegevens, zorgtoewijzing en indicatie worden automatisch binnen Collabris vastgelegd. U als gebruiker kunt indien u dit wenst zorgproducten koppelen op basis van een rooster, welke als basis dienen voor de uiteindelijke facturatie. U kunt natuurlijk ook zorgproductie via een import inlezen waarna Collabris het om zet in een declaratie / factuur.

Collabris maakt het mogelijk om cliënten op de juiste manier in of uit zorg te melden, met als uiteindelijk doel de geleverde zorg te kunnen declareren in de diverse declaratie berichten waaronder een AW319 en WMO303. 


Modules


Het onderdeel 'Mijn Collabris' biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig inzicht te verkrijgen in de belangrijkste financieel-administratieve zaken. U kunt een persoonlijk dashboard op maat samenstellen waarin u in een oogopslag zicht hebt op de voor u relevante informatie. Hierbij kunt u denken aan de goedgekeurde en openstaande productie, alsook de actuele stand van zaken met betrekking tot het digitale berichtenverkeer (o.m. iWMO, iJW, iZVW, iWLZ, CAK). Het is tevens mogelijk om actuele informatie te vergelijken met informatie uit het verleden.

In het onderdeel 'Dossier' kunt u op eenvoudige wijze de cliëntenadministratie beheren. Cliëntinformatie die via het digitale berichtenverkeer wordt toegewezen, wordt na verwerking in het onderdeel 'Dossier' opgeslagen. Het gaat hierbij onder meer om NAW-gegevens, zorgeenheden en indicaties. U kunt op basis van deze informatie voor de cliënten zorgtrajecten aanmaken met daaraan gekoppeld de zorgproducten en debiteuren. Het is tevens mogelijk om cliëntinformatie volledig handmatig te registreren in het onderdeel “Dossier”.

Het onderdeel 'Berichten' is een essentiële functionaliteit binnen Collabris. Met dit onderdeel bent u integraal aangesloten op het digitale berichtenverkeer voor de iWMO, iJW, iWLZ en iZVW. In het onderdeel “Berichten” beheert u op eenvoudige wijze het ontvangen dan wel versturen van onder meer toewijzingsberichten, retour toewijzingsberichten, meldingen aanvang zorg, mutatieberichten en declaratieberichten. Daarnaast is het mogelijk om in dit onderdeel CAK- en CBS-aanleveringen voor te bereiden. Het onderdeel “Berichten” wordt continu geactualiseerd waardoor u te allen tijde beschikt over een up-to-date functionaliteit voor het digitale berichtenverkeer.

Als financieel-administratief pakket is Collabris naadloos te koppelen aan diverse zorginformatiesystemen. Veelal wordt er gekozen voor een gecombineerd gebruik van Qurentis en Collabris, waarbij Qurentis wordt gebruikt voor de zorginhoudelijke administratie. Het onderdeel 'Importeren' maakt het mogelijk om productie welke is gegeneerd buiten Collabris in de vorm van een CSV-bestand te importeren. Deze functionaliteit is vooral van meerwaarde wanneer u naast Collabris geen gebruik maakt van een zorginformatiesysteem zoals Qurentis.

In het onderdeel 'Declareren' genereert u gemakkelijk en overzichtelijk declaraties per financieringsvorm (iWMO, iJW, iZVW en iWLZ). U kunt eenvoudig de juiste financieringsvorm klikken en per debiteur per 4 weken of per maand declaraties aanmaken. De aangemaakte declaraties worden automatisch omgezet naar declaratieberichten die u kunt versturen in het onderdeel 'Berichten'. In het onderdeel “Declareren” heeft u toegang tot een handzame productiemonitor welke u op dynamische wijze inzicht verschaft in de stand van zaken rondom uw productie.

Het onderdeel 'Factureren' maakt het mogelijk om automatisch of handmatig facturen te genereren. Dit onderdeel is met name relevant voor het factureren van productie voor PGB-cliënten. Daarnaast is het mogelijk om een handzaam overzicht te genereren van onder meer betaalde en nog openstaande facturen. Vanuit het onderdeel 'Factureren' is eveneens de productiemonitor te raadplegen, welke u op dynamische wijze inzicht verschaft in de stand van zaken rondom uw productie.

Het is mogelijk om met behulp van Collabris productiegegevens aan te leveren aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is in Nederland belast met het vaststellen en innen van de eigen bijdragen in de zorg. Het onderdeel 'CAK' in Collabris biedt u de mogelijkheid om op efficiënte wijze periodieke CAK-declaraties te maken, welke in de vorm van exportbestanden kunnen worden aangeboden in het CAK-portaal.

Het onderdeel 'CBS' biedt u de mogelijkheid om vanuit Collabris gegevens over het jeugdhulpgebruik aan te leveren aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het CBS gebruikt deze gegevens voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. Aanbieders van door de gemeenten gecontracteerde zorg die valt onder de Jeugdwet (JW) zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Het onderdeel “CBS” biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de juiste informatie te genereren welke kan worden aangeboden aan het CBS.

In het onderdeel 'Onderhoud' kunt u belangrijke stamgegevens invoeren die noodzakelijk zijn om effectief en efficiënt te kunnen werken met Collabris. Het gaat hierbij om basisinformatie met betrekking tot producten en tarieven, debiteuren en gebruikers. Eveneens kunt u in dit onderdeel basisinstellingen invoeren, zoals de NAW-gegevens en AGB-code(s) van uw organisatie.

Het onderdeel 'Rapporten' biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig rapporten te genereren op basis van standaard formats die kunnen worden gevuld op basis van de data in uw database. Het is onder meer mogelijk om een overzicht te genereren van uw debiteuren of de productie per cliënt. Deze overzichten kunnen zeer eenvoudig worden geëxporteerd of per mail worden verstuurd. Op aanvraag is het tevens mogelijk om rapporten op maat te ontwikkelen welke volledig zijn afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften.

In Collabris zijn tevens enkele overige onderdelen opgenomen. Het onderdeel “Help” biedt u de mogelijkheid om handleidingen te raadplegen welke u ondersteunen bij het gebruik van Collabris. U kunt aan de hand van een zoekfunctie zoeken naar het antwoord waarnaar u op zoek bent. Het is tevens mogelijk om via het onderdeel “Help” een online verbinding op te starten met een medewerker Support van Qurentis. In Collabris zijn tevens de onderdelen “DIS” en “SB-GGZ”. Deze onderdelen zijn enkel relevant voor aanbieders van specialistische GGZ, waarvoor een aparte DBC-systematiek is ontwikkeld. Collabris is volledig ingericht voor en afgestemd op de administratie binnen de DBC-systematiek.

Copyright © 2018 Qurentis B.V.
Algemene Voorwaarden
Webdesign & CMS by Downdijk